دستگاه سایش آسفالتهای حفاظتی

تصویر دستگاه سایش آسفالتهای حفاظتی
  • سایش نمونه های ساخته شده در شرایط مرطوب استفاده از شلنگ
  • دارای سختی مشخص نمونه ها
  • دارای دو ضخامت 6 و 8 میلیمتر هستند
  • مدت زمان سایش 5 دقیقه میباشد
نام دستگاه
دستگاه سایش آسفالتهای حفاظتی
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
مسئول دستگاه
سید مصطفی قرشی -
شماره تماس
82883965
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دستگاه سایش آسفالتهای حفاظتی توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 350,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست