دستگاه تعیین چسبندگی آسفالتهای حفاظتی

تصویر دستگاه تعیین چسبندگی آسفالتهای حفاظتی
  • دارای پیچش سنج مجزا
  • قابلیت اتصال پمپ هوا جهت وارد نمودن فشار مورد نیاز
نام دستگاه
دستگاه تعیین چسبندگی آسفالتهای حفاظتی
سازنده
کنترل - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
مسئول دستگاه
سید مصطفی قرشی -
شماره تماس
82883965
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دستگاه تعیین چسبندگی آسفالتهای حفاظتی توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 300,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست