دستگاه تهیه قیر اصلاح شده

تصویر دستگاه تهیه قیر اصلاح شده
  • قابلیت اختلاط مواد قابل حل در قیر که بصورت پودر هستند
  • قابلیت گرم کردن قیر تا دمای اختلاط مورد نظر و کنترل دما
  • قابلیت چرخش تا سرعت 4000 دور در دقیقه 
  • دارای زمان سنج
نام دستگاه
دستگاه تهیه قیر اصلاح شده
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
مسئول دستگاه
سید مصطفی قرشی -
شماره تماس
82883965
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دستگاه تهیه قیر اصلاح شده توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 650,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست