دستگاه سیکل ذوب و یخ

تصویر دستگاه سیکل ذوب و یخ
  • قابلیت کنترل دما بین 180+ الی 40-
  • قابلیت استفاده در دماهای ثابت
  • قابلیت دادن برنامه و اجرای آن با نسبت 4 درجه در دقیقه
  • ارایه نمودارهای موردنیاز دمایی
نام دستگاه
دستگاه سیکل ذوب و یخ
سازنده
آریا سرمایش - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
مسئول دستگاه
سید مصطفی قرشی -
شماره تماس
82883965
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دستگاه سیکل ذوب و یخ توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 700,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست