دستگاه UTM

تصویر دستگاه UTM
نام دستگاه
دستگاه UTM
سازنده
سنتام - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
مسئول دستگاه
سید مصطفی قرشی -
شماره تماس
82883965
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دستگاه UTM توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 1,250,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست