دستگاه شیار افتادگی چرخ

تصویر دستگاه شیار افتادگی چرخ

تعیین عمق شیار
دارای دو چرخ با سایز مختلف
قابلیت افزایش بار اعمالی
حرکت بصورت یکنواخت بر روی نمونه

نام دستگاه
دستگاه شیار افتادگی چرخ
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
مسئول دستگاه
سید مصطفی قرشی -
شماره تماس
82883965
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دستگاه شیار افتادگی چرخ توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 940,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست