دستگاه برش نمونه های تخته ای شکل آسفالت

تصویر دستگاه برش نمونه های تخته ای شکل آسفالت

برش نمونه های تخته ای با ضخامت تا 6 سانتیمتر بصورت تیرچه

نام دستگاه
دستگاه برش نمونه های تخته ای شکل آسفالت
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
مسئول دستگاه
سید مصطفی قرشی -
شماره تماس
82883965
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دستگاه برش نمونه های تخته ای شکل آسفالت توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 105,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست