دستگاه درصد خرد شدگی مصالح بر اثر ضربه

تصویر دستگاه درصد خرد شدگی مصالح بر اثر ضربه

تعیین درصد قطعات شکسته مصالح سنگی بوسیله ضربه

نام دستگاه
دستگاه درصد خرد شدگی مصالح بر اثر ضربه
سازنده
تک آزما - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
مسئول دستگاه
سید مصطفی قرشی -
شماره تماس
82883965
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دستگاه درصد خرد شدگی مصالح بر اثر ضربه توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 221,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست