دستگاه درصد شکستگی مصالح براثر فشار

تصویر دستگاه درصد شکستگی مصالح براثر فشار

تعیین درصد قطعات شکسته مصالح سنگی بوسیله فشار
دارای دو سایز مختلف

نام دستگاه
دستگاه درصد شکستگی مصالح براثر فشار
سازنده
تک آزما - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
مسئول دستگاه
سید مصطفی قرشی -
شماره تماس
82883965
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دستگاه درصد شکستگی مصالح براثر فشار توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 190,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست