دستگاه تعیین درصد هوای بتن

تصویر دستگاه تعیین درصد هوای بتن

تعیین درصد هوای بتن تازه
دارای گیج نمایش فشار
ورودی هوا بوسیله تلمبه

نام دستگاه
دستگاه تعیین درصد هوای بتن
سازنده
تک آزما - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
مسئول دستگاه
سید مصطفی قرشی -
شماره تماس
82883965
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دستگاه تعیین درصد هوای بتن توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 204,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست