دستگاه نرمی سنج مصالح پودرشده (بلین)

تصویر دستگاه نرمی سنج مصالح پودرشده (بلین)

تعیین نرمی مصالح پودر شده

نام دستگاه
دستگاه نرمی سنج مصالح پودرشده (بلین)
سازنده
آزمون - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
مسئول دستگاه
سید مصطفی قرشی -
شماره تماس
82883965
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دستگاه نرمی سنج مصالح پودرشده (بلین) توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 496,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست