دستگاه افت . خیزسنج ( LWD )

تصویر دستگاه افت . خیزسنج ( LWD )

قابلیت حمل
دارای دیتالاگر و ثبت اطلاعات
دارای دو ژئوفون و سیم های رابط

نام دستگاه
دستگاه افت . خیزسنج ( LWD )
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
مسئول دستگاه
سید مصطفی قرشی -
شماره تماس
82883965
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دستگاه افت . خیزسنج ( LWD ) توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 500,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست