کوره باکسی و کوره ذوب

تصویر کوره باکسی و کوره ذوب
  • تا دمای 600 درجه سانتیگراد.
نام دستگاه
کوره باکسی و کوره ذوب
سازنده
آذر کوره - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه سرامیک-کامپوزیت
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه سرامیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر احسان طاهری نساج
مسئول دستگاه
دکتر احسان طاهری نساج -
شماره تماس
82883943
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
کوره باکسی و کوره ذوب توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 150,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست