کولیس

تصویر کولیس
  • اندازه گیری ضخامت.
نام دستگاه
کولیس
سازنده
- - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه سرامیک-کامپوزیت
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه سرامیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر احسان طاهری نساج
مسئول دستگاه
دکتر احسان طاهری نساج -
شماره تماس
82883943
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
کولیس توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 20,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست