طیف سنج فرابنفش-مرئی

تصویر طیف سنج فرابنفش-مرئی
  • از 200 تا 1000 نانومتر
نام دستگاه
طیف سنج فرابنفش-مرئی
مدل دستگاه
SP-UV-26
سازنده
- - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه نانوساختارها
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه نانو مواد
مدیر آزمایشگاه
دکتر رضا پورصالحی
مسئول دستگاه
دکتر رضا پورصالحی -
شماره تماس
82883993-82883997
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
طیف سنج فرابنفش-مرئی توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 250,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست