آون

تصویر آون
  • تا دمای 300 درجه سانتیگراد با دقت 0/1 درجه 
نام دستگاه
آون
سازنده
Memmert - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه نانوساختارها
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه نانو مواد
مدیر آزمایشگاه
دکتر رضا پورصالحی
مسئول دستگاه
دکتر رضا پورصالحی -
شماره تماس
82883993-82883997
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
آون توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 100,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست