پتانسیواستات/گالوانواستات

تصویر پتانسیواستات/گالوانواستات
  • خدمات شامل: آزمون 
  • حوزه خدمات: خوردگی مواد
نام دستگاه
پتانسیواستات/گالوانواستات
مدل دستگاه
AutoLab 302N
سازنده
Metrohm - سوییس
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه خوردگی
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه خوردگی و حفاظت از فلزات
مدیر آزمایشگاه
دکتر تقی شهرابی فراهانی
مسئول دستگاه
هادی نصیری وطن -
شماره تماس
82883971
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
پتانسیواستات - گالوانواستات توسط آزمایشگاه به ازای هر دفعه مبلغ 1,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست