شيكر- انكوباتور

تصویر شيكر- انكوباتور
  • محیط  مناسب برای رشد میکروارگانیسم ها 
  • دما از 5 درجه بالای دمای محیط تا 50  درجه 
  • گنجایش آن  6 عدد ارلن 250 میلی  
  • حداکثر دور 200rpm 
نام دستگاه
شيكر- انكوباتور
مدل دستگاه
NB-205
سازنده
N-BIOTEC - کره جنوبی
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
مسئول دستگاه
فاطمه تیموری -
شماره تماس
82883538
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
شيكر- انكوباتور توسط آزمایشگاه به ازای هر روز مبلغ 200,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست