شيكر- انكوباتور

تصویر شيكر- انكوباتور
  • محیط  مناسب برای رشد میکروارگانیسم ها
  •  دما از 5درجه بالای دمای محیط تا 50  درجه 
  • گنجایش 6 عدد ارلن 250 میلی
  • حداکثر دور 200rpm 
نام دستگاه
شيكر- انكوباتور
مدل دستگاه
نامشخص
سازنده
Heidolph - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
مسئول دستگاه
فاطمه تیموری -
شماره تماس
82883538
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
شيكر- انكوباتور توسط آزمایشگاه به ازای هر روز مبلغ 200,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست