شيكر انكوباتور يخچالدار

تصویر شيكر انكوباتور يخچالدار
  • محیط  مناسب برای رشد میکروارگانیسم ها 
  • دما از 4درجه  تا 50  درجه
  • گنجایش 20 عدد ارلن 250 میلی 
  • حداکثر دور 200rpm 
نام دستگاه
شيكر انكوباتور يخچالدار
مدل دستگاه
WIS-20R
سازنده
Witeg - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
مسئول دستگاه
فاطمه تیموری -
شماره تماس
82883538
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
شيكر انكوباتور يخچالدار توسط آزمایشگاه به ازای هر روز مبلغ 220,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست