حمام اولتراسونيك

تصویر حمام اولتراسونيك
  • برای شکستن پیوند های بین مولکولی و یا تخریب دیواره سلولی  استفاده می شود
  • حداکثر دمای 80 درجه دارد 
نام دستگاه
حمام اولتراسونيك
مدل دستگاه
WUC-D10H
سازنده
Witeg - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
مسئول دستگاه
فاطمه تیموری -
شماره تماس
82883538
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
حمام اولتراسونيك توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 200,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست