میکرو سانتريفيوژ

تصویر میکرو سانتريفيوژ
  • برای جداسازی دو فاز مایع
  • دارای روتور اپندورف 2 سی سی
نام دستگاه
میکرو سانتريفيوژ
مدل دستگاه
13-1
سازنده
SIGMA - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
مسئول دستگاه
فاطمه تیموری -
شماره تماس
82883538
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
میکرو سانتريفيوژ توسط آزمایشگاه به ازای هر ده دقیقه مبلغ 200,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست