سانتريفيوژ

تصویر سانتريفيوژ
  • برای جداسازی دو فاز مایع
  • دارای روتور فالکون15 میلیلیتری  با حداکثر دور 5000rpm
نام دستگاه
سانتريفيوژ
مدل دستگاه
نامشخص
سازنده
دی تجهیز آزما - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
مسئول دستگاه
فاطمه تیموری -
شماره تماس
82883538
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
سانتريفيوژ توسط آزمایشگاه به ازای هر ده دقیقه مبلغ 200,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست