سانتريفوژ يخچال دار

تصویر سانتريفوژ يخچال دار
  • برای جداسازی دو فاز مایع 
  • دارای روتور فالکون15 و 2 و 50 میلی لیتری با حداکثر دور  9000rpm
نام دستگاه
سانتريفوژ يخچال دار
مدل دستگاه
univrsal 320R
سازنده
Hettich - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
مسئول دستگاه
فاطمه تیموری -
شماره تماس
82883538
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
سانتريفيوژ يخچالدار توسط آزمایشگاه به ازای هر ده دقیقه مبلغ 450,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست