پمپ سرنگ

تصویر پمپ سرنگ
  • برداشت نمونه های مایع در حد میکرولیتر
  • دارای دو کانال سرنگ دار 30 یا 50 سی سی
نام دستگاه
پمپ سرنگ
مدل دستگاه
SP2001
سازنده
WPI - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
مسئول دستگاه
فاطمه تیموری -
شماره تماس
82883538
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
پمپ سرنگ توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 200,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست