پمپ وكيوم

تصویر پمپ وكيوم
نام دستگاه
پمپ وكيوم
مدل دستگاه
VP30
سازنده
labtech - انگلیس
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
مسئول دستگاه
فاطمه تیموری -
شماره تماس
82883538
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
پمپ وكيوم توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 60,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست