هيتر استيرر آنالوگ

تصویر هيتر استيرر آنالوگ

دارای پیچ تنظیم  دما و همزن

نام دستگاه
هيتر استيرر آنالوگ
مدل دستگاه
MSH-20A
سازنده
Witeg - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
مسئول دستگاه
فاطمه تیموری -
شماره تماس
82883538
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
هيتر استيرر آنالوگ توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 35,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست