حمام اولتراسونيك

تصویر حمام اولتراسونيك
  • حوزه خدمات: خوردگی مواد.
  • (تعرفه قیمت بر اساس هر دقیقه استفاده از دستگاه می باشد.)
نام دستگاه
حمام اولتراسونيك
مدل دستگاه
Parsonic 2600s
سازنده
شرکت مهندسی پارس نهند - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه خوردگی
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه خوردگی و حفاظت از فلزات
مدیر آزمایشگاه
دکتر تقی شهرابی فراهانی
مسئول دستگاه
هادی نصیری وطن -
شماره تماس
82883971
نشانی
تهران - جلال ال احمد - پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
حمام اولتراسونیک توسط آزمایشگاه به ازای هر دفعه مبلغ 10,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست