تست فشاری بتن

تصویر تست فشاری بتن
  • این دستگاه مخصوص تست فشاری بتن بوده و با ظرفیت 400 تن قابلیت ارائه مقاومت نهایی بتن و تنش تسلیم بتن را دارا می باشد .
نام دستگاه
تست فشاری بتن
سازنده
- - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه سازه و زلزله
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست سازه
مدیر آزمایشگاه
دکتر حمید محرمی
مسئول دستگاه
میر شریف موسوی -
شماره تماس
82884315
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
تست فشاری بتن توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 110,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست