اتاق بخار

تصویر اتاق بخار
  • آزمایشگاه سازه دارای اتاقی به ابعاد 3 *3*4 متر جهت کیورینگ نمونه های بتنی می باشد . این اتاق با استفاده از دیگ بخار ، به صورت 24 ساعته قابلیت تامین بخار جهت کیورینگ نمونه های بتنی را دارد .
نام دستگاه
اتاق بخار
سازنده
- - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه سازه و زلزله
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست سازه
مدیر آزمایشگاه
دکتر حمید محرمی
مسئول دستگاه
میر شریف موسوی -
شماره تماس
82884315
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
اتاق بخار توسط آزمایشگاه به ازای هر روز مبلغ 1,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست