جک دینامیکی

تصویر جک دینامیکی
  • این دستگاه مخصوص بارگذاری دینامیکی بوده و ظرفیت اسمی دستگاه 2 تن می باشد . 
نام دستگاه
جک دینامیکی
سازنده
- - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه سازه و زلزله
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست سازه
مدیر آزمایشگاه
دکتر حمید محرمی
مسئول دستگاه
میر شریف موسوی -
شماره تماس
82884315
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
جک دینامیکی توسط آزمایشگاه به ازای هر دفعه مبلغ ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست