اتوكلاو 25 لیتری با سیستم هوشمند

تصویر اتوكلاو 25 لیتری با سیستم هوشمند
  • اتوكلاو 25 لیتری با سیستم هوشمند
نام دستگاه
اتوكلاو 25 لیتری با سیستم هوشمند
مدل دستگاه
6035115R
سازنده
ایران طب زعیم - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی محیط زیست
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر بیتا آیتی
مسئول دستگاه
دکتر بیتا آیتی -
شماره تماس
82884340
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
اتوكلاو 25 لیتری با سیستم هوشمند توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 360,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست