دیجیتال مولتی متر دستی

تصویر دیجیتال مولتی متر دستی
  • دیجیتال مولتی متر دستی
نام دستگاه
دیجیتال مولتی متر دستی
مدل دستگاه
GDM- 356
سازنده
GWinstek - تایوان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی محیط زیست
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر بیتا آیتی
مسئول دستگاه
دکتر بیتا آیتی -
شماره تماس
82884340
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دیجیتال مولتی متر دستی توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست