كلر آزاد/ كلر مجموع و pH متر

تصویر كلر آزاد/ كلر مجموع و pH متر
  • كلر آزاد/ كلر مجموع و pH متر
نام دستگاه
كلر آزاد/ كلر مجموع و pH متر
مدل دستگاه
MI 411
سازنده
Martini Ins. - کانادا
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی محیط زیست
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر بیتا آیتی
مسئول دستگاه
دکتر بیتا آیتی -
شماره تماس
82884340
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
كلر آزاد/ كلر مجموع و pH متر توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست