بيوراكتور5 لیتری

تصویر بيوراكتور5 لیتری
  • برای کشت میکروب یا بدست آوردن محصول درون سلولی 
  • دارای قابلیت تنظیم pH دما و دور و خوراک دهی 
نام دستگاه
بيوراكتور5 لیتری
سازنده
زیست صنعت صبا - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
مسئول دستگاه
فاطمه تیموری -
شماره تماس
82883538
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
بيوراكتور5 لیتری توسط آزمایشگاه به ازای هر دفعه مبلغ 12,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست