بيوراكتور30لیتری

تصویر بيوراكتور30لیتری
  • برای کشت میکروب یا بدست آوردن محصول درون سلولی 
  • دارای قابلیت تنظیم pH و دما و دور و خوراک دهی 
نام دستگاه
بيوراكتور30لیتری
سازنده
BIOTRON - استرالیا
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
مسئول دستگاه
فاطمه تیموری -
شماره تماس
82883538
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
بيوراكتور30لیتری توسط آزمایشگاه به ازای هر دفعه مبلغ 12,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست