اجاق كجلدال

تصویر اجاق كجلدال
  • برای هضم پروتئین 
  • تا 400 درجه دمای هیتر می باشد 
نام دستگاه
اجاق كجلدال
مدل دستگاه
INKJEL M
سازنده
Behr Labor - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
مسئول دستگاه
فاطمه تیموری -
شماره تماس
82883538
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
اجاق كجلدال توسط آزمایشگاه به ازای هر دفعه مبلغ 500,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست