بن ماري دماي متوسط

تصویر بن ماري دماي متوسط
  • حمام آب گرم محیط مناسب برای کارهایی که قرار است در محیط گرم و مرطوب انجام شود
  • حداکثر دما 100درجه و گنجایش دستگاه 10 لیتر میباشد
نام دستگاه
بن ماري دماي متوسط
سازنده
- - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
مسئول دستگاه
فاطمه تیموری -
شماره تماس
82883538
نشانی