سانتريفوژ يخچال دار

تصویر سانتريفوژ يخچال دار
  • برای جداسازی دو فاز مایع 
  • دارای روتور فالکون 50 میلی لیتری با حداکثر دور  12000rpm
نام دستگاه
سانتريفوژ يخچال دار
مدل دستگاه
VS550 مدل universal
سازنده
- - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
مسئول دستگاه
فاطمه تیموری -
شماره تماس
82883538
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
سانتريفوژ يخچال دار توسط آزمایشگاه به ازای هر ده دقیقه مبلغ 45,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست