هموزنایزر اولتراسونیک پراب دار

تصویر هموزنایزر اولتراسونیک پراب دار
  • برای شکستن پیوند های بین مولکولی و یا تخریب دیواره سلولی  استفاده می شود
  • دارای پراب با سطح مقطع 0/3
نام دستگاه
هموزنایزر اولتراسونیک پراب دار
سازنده
sonopuls - هلند
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
مسئول دستگاه
فاطمه تیموری -
شماره تماس
82883538
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
هموزنایزر اولتراسونیک پراب دار توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 750,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست