میکرو سانتريفيوژ

تصویر میکرو سانتريفيوژ
  • برای جداسازی دو فاز مایع 
  • دارای روتور فالکون15 میلیلیتری  با حداکثر دور 6000rpm
نام دستگاه
میکرو سانتريفيوژ
مدل دستگاه
EBA20
سازنده
Hettich ZENTRIFUGEN - برزیل
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
مسئول دستگاه
فاطمه تیموری -
شماره تماس
82883538
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
میکرو سانتريفيوژ توسط آزمایشگاه به ازای هر ده دقیقه مبلغ 20,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست