اسپكتروفتومتر UV

تصویر اسپكتروفتومتر UV
  • برای اندازه گیری جذب نور نمونه های مایع   استفاده می شود
  • دارای قابلیت scan کردن و اندازه گیری جذب نوری و انجام کینتیک
نام دستگاه
اسپكتروفتومتر UV
مدل دستگاه
CARY100
سازنده
Varian-Inc - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
مسئول دستگاه
فاطمه تیموری -
شماره تماس
82883538
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
اسپكتروفتومتر UV توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 1,500,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست