اسپکتروفتومتر FTIR

تصویر اسپکتروفتومتر FTIR
  • نمونه ها باید به صورت پودر کاملا خشک و یا محلول غیرآبی باشند
نام دستگاه
اسپکتروفتومتر FTIR
مدل دستگاه
PerkinElmer
سازنده
Frontier - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
مسئول دستگاه
مهندس جعفر گودرزی -
شماره تماس
82883517
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مهندسی شیمی-طبقه 3
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
اسپکتروفتومتر FTIR توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 350,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست