اسپکتروفتومتر ATR

تصویر اسپکتروفتومتر ATR
  • نمونه ها به صورت فیلم(ورقی شکل) باید باشد
نام دستگاه
اسپکتروفتومتر ATR
مدل دستگاه
PerkinElmer
سازنده
Frontier - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
مسئول دستگاه
مهندس جعفر گودرزی -
شماره تماس
82883517
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مهندسی شیمی-طبقه 3
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
اسپکترومتر ATR توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 450,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست