اسپكتروفوتومتر UV

تصویر اسپكتروفوتومتر UV
  • نمونه ها به صورت محلول و حداقل 3CC
نام دستگاه
اسپكتروفوتومتر UV
مدل دستگاه
3220uv
سازنده
optizen - کره جنوبی
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
مسئول دستگاه
فاطمه تیموری -
شماره تماس
82883538
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
اسپكتروفوتومتر UV توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 150,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست