سانتريفوژ يخچال دار

تصویر سانتريفوژ يخچال دار
  • جداسازی فازها
  • دارای روتورهای با حجم و دور متفاوت می باشد. ماکزیمم حجم قابل استفاده 200CC می باشد
نام دستگاه
سانتريفوژ يخچال دار
مدل دستگاه
SW14
سازنده
Frolabia - فرانسه
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
مسئول دستگاه
فاطمه تیموری -
شماره تماس
82883538
نشانی
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
سانتريفيوژ يخچالدار توسط آزمایشگاه به ازای هر ده دقیقه مبلغ 45,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست