آزمون اصطكاك لاستيك

تصویر آزمون اصطكاك لاستيك
  • تریبومتری ،الاستومرها،آمیزه های لاستیکی
  • نمونه به صورت غالب گیری شده در هندسه دستگاه،حداکثر سرعت 1200rpm ،حداکثر بار اعمالی 80kg
نام دستگاه
آزمون اصطكاك لاستيك
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
مسئول دستگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی -
شماره تماس
82884309
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
آزمون اصطكاك لاستيك توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 300,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست