آماده ­سازی نمونه ­های اصطکاک و سایش لاستیک یا خواص الکتریکی

تصویر آماده ­سازی نمونه ­های اصطکاک و سایش لاستیک یا خواص الکتریکی
  • ساخت نمونه
  • نمونه لاستیکی 13 gr ،نمونه پلاستیکی گرانول در حدود 1kg
نام دستگاه
آماده ­سازی نمونه ­های اصطکاک و سایش لاستیک یا خواص الکتریکی
سازنده
- - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
مسئول دستگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی -
شماره تماس
82884309
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
آماده ­سازی نمونه ­های اصطکاک و سایش لاستیک یا خواص الکتریکی توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 350,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست