پروفایلمتر

تصویر پروفایلمتر
نام دستگاه
پروفایلمتر
سازنده
- - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
مسئول دستگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی -
شماره تماس
82884309
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر دانشگاه تربیت مدرس
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
پروفایلمتر توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 600,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست