سانتريفوژ يخچال دار

تصویر سانتريفوژ يخچال دار
  • جداسازی فازها
  • دارای روتورهای با حجم و دور متفاوت می باشد. ماکزیمم حجم قابل استفاده 200CC می باشد
نام دستگاه
سانتريفوژ يخچال دار
مدل دستگاه
SW14
سازنده
Frolabia - فرانسه
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
مسئول دستگاه
مهندس جعفر گودرزی -
شماره تماس
82883517
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مهندسی شیمی-طبقه 3
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
سانتريفوژ يخچال دار توسط آزمایشگاه به ازای هر ده دقیقه مبلغ 45,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست